Pochopte, proč váš motocykl po zimě nenastartuje

4. 2. 2022

Baterie motocyklu je klíčovou součástí v energetickém trojúhelníku motocyklu.

Energetický trojúhelník se skládá ze startéru, alternátoru a baterie. Pokud některá z těchto součástí nefunguje, váš motocykl nenastartuje.

Na typickém motocyklu má baterie pět základních funkcí napájení:

  • Startování: Dodání energie při roztáčení motoru.
  • Osvětlení: Dodává el. energii před nastartováním motoru.
  • Zapalování: Napájí zapalovací systém během startování motoru.
  • Nabíjení: Funguje jako stabilizátor napětí v elektrickém systému.
  • Podpora systému: Podpora bezpečnostních systémů a pamětí ECU při vypnutém zapalování.

Pochopte, proč váš motocykl po

Vyjmutí staré baterie

Vypněte zapalování svého motocyklu a poté odpojte záporný pól, kladný pól, upevňovací držák a výfukovou trubku (pokud je k dispozici) v tomto pořadí. Baterii vyjměte a místo, kde byla umístěna, dobře vyčistíte.

Montáž nové baterie

Pečlivě zkontrolujte, zda nová baterie odpovídá specifikaci pro váš motocykl.

Bezpečně upevněte baterii pomocí držáku na místo a ujistěte se, že je pevná a nebude se nadměrně pohybovat nebo vibrovat.

Připojte svorky v opačném pořadí, než jste je odpojovali (nejprve kladný pól), a nasaďte zpět kryt svorek. Pokud je vaše baterie dodávána s vinylovou odvzdušňovací hadičkou, bezpečně ji vložte do výfukového kolínka baterie a ujistěte se, že případný odvětrávaný elektrolyt bude hadičkou bezpečně odveden mimo dosah součástí stroje.

Proč baterie na motocyklu selhávají?

Pamatujte, že baterie je spotřební materiál. Stejně jako brzdové destičky nebo pneumatiky se jejich výkon přirozeně časem zhorší, až je nutné díly vyměnit.

Existuje však několik podmínek, které mohou vést k vážnému poškození a předčasnému selhání baterie. Za každou cenu je třeba se vyhnout následujícímu.

Nadměrné teploty

Teploty baterie nad 50 °C dramaticky snižují její životnost. S každým zvýšením teploty o 10° C se rychlost přirozeného samovybíjení baterie zdvojnásobí, což znamená, že se vybije mnohem rychleji.

Sulfatace

Nepřetržité vybíjení, nízký stav nabití nebo nízké hladiny elektrolytu mohou vést ke stavu známému jako sulfatace. Na olověných deskách se hromadí krystaly síranu olovnatého, čímž se zmenšuje jejich povrch. Kontrolujte, že je vaše baterie správně nabitá a má správnou hladinu elektrolytu, abyste tomu zabránili. K sulfataci často dojde i v letní sezóně při malém provozu, nebo i v kombinaci s nadměrným zahříváním baterie.

Vibrace

Pokud je baterie špatně upevněná a nadměrně vibruje, může dojít k poškození jejích vnitřních prvků, což může vést ke zkratu a předčasnému selhání. Pravidelně kontrolujte upevnění baterie ke stroji, abyste se ujistili, že je baterie plně zajištěna.

Zamrznutí

Ano, baterie může zamrznout, ale obvykle pouze v případě, že není dostatečně nabitá. Když se baterie vybije, kyselina v elektrolytu se změní na vodu, která může zamrznout při 0° C. Pokud zamrzne, vyměňte baterii, protože mohlo dojít k poškození a prasknutí pouzdra a vnitřních součástí. 
Pokud je vaše baterie plně nabitá, nemusíte se ničeho obávat a lze ji bez problémů skladovat při teplotách pod nulou. Plně nabitá baterie odolává teplotám do -50° C.