Výběr volnočasové baterie

13. 4. 2023

Ne všechny baterie jsou vyrobeny stejně a někdy můžete v dobré víře koupit nekvalitní baterii, která nevydrží tak dlouho, jak jste očekávali. GS Yuasa vysvětluje důležitost výběru výrobce originálního vybavení a potenciální úskalí nekvalitní baterie.

 

 

Mezi výrobci i distributory privátních značek baterií mohou existovat značné rozdíly v kvalitě.

Výrobci originálního vybavení (OE), jako je GS Yuasa, kontrolují každý prvek konstrukce a vlastností baterie, od výkonu a kapacity, až po způsob výroby s pravidelnými kontrolami a testováním, aby byla zajištěna konstantní kvalita výrobků. Baterie GS Yuasa jsou vyvinuty tak, aby poskytovaly požadované specifikace, a jsou důkladně testovány, aby bylo zajištěno, že všechny prodávané produkty tuto specifikaci splňují.

Distributoři privátních značek odebírají baterie od výrobců s omezenou kontrolou nad jejich kvalitou, obvykle nakupují baterie z více továren. To znamená, že baterie mohou mít rozdílnou kvalitu, přestože jsou na první pohled stejné.

Pokud jde o baterie, platí především staré pořekadlo „kupovat levně, kupovat dvakrát“. Pokud je baterie v porovnání s konkurencí levná, pravděpodobně to má svůj důvod. Laboratorní testování společnosti GS Yuasa bohužel pravidelně odhaluje některé postupy používané ke snížení nákladů na baterie. Tyto zahrnují:

Snížení obsahu olova

 

Olovo tvoří podstatnou část nákladů na výrobu baterie, snížení obsahu olova tedy  může přinést značné úspory. Vždy to ale povede k horšímu produktu s menší využitelnou hodnotou než ekvivalent GS Yuasa.

Způsobů úspory olova je několik. Časté je snížení hustoty olova, nebo snížení počtu desek (elektrod). Počet desek v baterii určuje její výkon. Použití více desek zvyšuje specifikaci ampérhodin a prodlužuje životnost.

Hmotnost baterie byla často používána jako indikátor kvality. Nekvalitní, levnější baterie obsahuje méně olova, což vede ke snížení hmotnosti. Na trhu se ale již objevily extrémní případy, kdy výrobce vyplnil dno baterie vrstvou písku nebo betonu, aby zvýšil celkovou hmotnost baterie a znesnadnil tím přímé srovnání.

To je důvod, proč GS Yuasa doporučuje vybrat si známou a osvědčenou značku baterie, jako je GS nebo Yuasa. Pokud tak učiníte, zajistíte si zaručenou kvalitu baterie.

Nepravdivá, nadsazená specifikace, často kvůli skrytí špatného výkonu

Nadsazená specifikace je způsob nafukování výkonových hodnocení baterie, obvykle za účelem oslovení potencionálního zákazníka. To znamená, že baterie má snížený výkon nebo životnost, v horším případě obojí. Výrobci šetří primárně na množství olova v baterii. Baterie sice má deklarované parametry, ale její životnost je omezená. Privátní obchodní značky baterií deklarují obvykle vyšší kapacitu a výkon. Například na baterii s kapacitou 64 Ah je uvedena kapacita 74 Ah.

Všechny baterie GS a Yuasa jsou vyráběny podle přísných norem a vždy splňují parametry uvedené na štítku. Předpisy EU nařizují, aby údaje na baterii přesně odrážely skutečný výkon baterie. Aby baterie vyhověly nařízení EU, musí dosahovat alespoň 90 % deklarované hodnoty kapacity a CCA. GS Yuasa cílí na 100 % deklarované kapacity a CCA. Tím je zajištěno, že baterie vždy odpovídají normě EN.

GS Yuasa na bateriích kromě kapacity (Ah) a CCA (A) také uvádí využitelnou energii (Wh) a deklarovaný počet cyklů. Nejen, že to spotřebitelům usnadňuje pochopení dostupného výkonu, ale také pomáhá vybrat správnou baterii pro dosažení optimální životnosti.

Absence bezpečnostních prvků

Dalším způsobem, jak snížit náklady při výrobě baterie, je absence některých bezpečnostních prvků. Všechny volnočasové baterie GS a Yuasa obsahují vylepšené bezpečnostní prvky včetně integrované „protizášlehové“ pojistky, která chrání před výbuchem plynů v baterii vlivem externích zdrojů (jiskry, plamen).

Mnoho levnějších baterií tyto funkce ve snaze o úsporu nákladů neobsahují přesto, že poskytují bezpečnostní ochranu.

Celkové náklady

I když se nákup levnější baterie může v době pořízení zdát jako rychlá výhra, při rozhodování o koupi by měly být zohledněny celkové náklady a přidaná hodnota.

Zatímco prémiová baterie může stát o něco více než finančně výhodná značka, je pravděpodobné, že bude poskytovat mnohem delší životnost.

Pokud například prémiová baterie poskytuje o 30 % delší životnost a cenový rozdíl je menší než 30 %, pak prémiová baterie poskytuje reálně vyšší přidanou hodnotou a v čase nižší celkové náklady.

To je důvod, proč japonský výrobce doporučuje vybrat baterii od důvěryhodného výrobce originálního vybavení (OE). Například baterie Yuasa značky GS Yuasa jsou standardně používané výrobcem karavanů Swift, evropskou značkou číslo jedna pro rekreační vozidla.

Chcete-li získat další pokyny týkající se baterií pro volný čas nebo se dozvědět více o řadě baterií pro volný čas GS Yuasa, kontaktujte nás.